Polderdichter!

Eind vorig jaar werd ik geattendeerd op de polderdichterverkiezing. En gisteravond tijdens de zinderende finale ben ik benoemd.
De komende twee jaar ben ik de Polderdichter van de Gemeente Haarlemmermeer en ik ben er waanzinnig trots op.

De opdracht die onderdeel was van de wedstrijd en iedere deelnemer twee dagen voor de finale ontving, luidde als volgt: Langs de Geniedijk worden alle populieren gekapt.
Ze worden vervangen door iepen.
Een karakteristieke aankleding van een beeldbepalend landschappelijk element dat dwars door Haarlemmermeer loopt verandert hiermee ingrijpend en permanent.
Schrijf hierover je gedicht en wees vrij in je aanpak.

 

Beeldbepalend landschap

Ik zie schapen grazen,
En fietsers gaan.
Geflankeerd door bomen,
Die er al decennia staan.
De prachtige populier,
Bladeren ruisend in de wind.
Mijn geliefde Geniedijk,
Ik kwam er al als kind.

Kappen!
Met dit lieflijke beeld.
We zagen het om,
Hakken het eruit,
Verpulveren en vermorzelen het.

Vooruitgang:
Duurzaam en Milieubewust,
Hoge bomen nabij de kust.
Fijnstof-concentratie,
Vleermuispopulatie,
Ach wat een sensatie.
Taai hout, ruw blad,
Ongestructureerde vorm.
De wolk van woorden,
Die ontaardt in een brain-storm.

De eindeloos dubbele bomenlaan,
Daarmee is het echt gedaan.
De Iep komt aan één zijde van de dijk te staan.
Verandering is van alle tijd,
Biedt kansen en de mogelijkheid,
Toekomstbestendig te groeien,
Van waaruit een nieuw vergezicht zal vloeien.

 

 

18-01-31 Polderdichter artikel